STARŠEVSKA JATA

Ponujamo vse, od posameznih komponent do celovitih rešitev za starševske jate. Hranjenje starševskih jat vključuje oboje – hranjenje petelinov in hranjenje kokoši. Vsi samci se hranijo hkrati, to pa je mogoče zaradi velike hitrosti verige, ki omogoča zelo hitro hranjenje. Hranjenje samic temelji na znanem sistemu verižnega hranjenja. Višina korita se samodejno prilagodi, tako da lahko živali hkrati hranimo.

V naši ponudbi so tudi gnezda, ki so izjemno občutljiva in imajo svoje unikatne konstrukcije. Gnezda so zasnovana s posebnim poudarkom na zmanjšanju možnih udarcev na jajca na poti od kokoši do naslednje faze.

Na razpolago.