RAZSVETLJAVA

Pri izbiri opreme za živinorejsko farmo obstaja več pomembnih dejavnikov. Eden izmed teh dejavnikov je le ustrezna razsvetljava stavb.

Hato razsvetljava ima več kot 45 let izkušenj z zagotavljanjem rešitev za razsvetljavo v kmetijskem sektorju in vodilni položaj na tržišču. Vsaka kmetija in objekt zahtevata prilagojeno razsvetljavo, da se zagotovi enakomerna porazdelitev svetlobe, saj se vsaka razlikuje po velikosti, različnih kategorijah živali in podobno.

Nenehno se ukvarjamo z inovacijami in razširjamo paleto izdelkov, da bi zadovoljili potrebe tako kupcev kakor tudi živali.

Na razpolago.