NOTRANJOST (PREGRADE IN VPENJALNIKI)

Notranjost hleva je zelo pomemben dejavnik, ki v marsičem olajša delo in izboljša proizvodne rezultate. Tla v hlevih imajo velik vpliv na higieno in zdravje prašičev ter s tem na njihovo vedenje. Vsaka kmetija je drugačna in zato vsaka kmetija zahteva rešitev, ki ji ustreza, tu pa obstaja možnost kombiniranja tal na način, ki ga potrebujejo vodstvo, okolje in živali.

Zelo pomembna je tudi optimalna zasnova hleva, saj dobra zasnova zagotavlja lastnosti, ki živalim omogočajo naravno vedenje in preprost dostop do hrane in vode, kar je potrebno za njihovo dobro počutje in seveda za doseganje visoke stopnje produktivnosti.

Materiali, uporabljeni v hlevih, so zelo pomembni, najprej zaradi dolgotrajnosti opreme. In drugič, materiali, ki jih je mogoče preprosto vzdrževati in čistiti, zagotavljajo visoko stopnjo higiene ter zmanjšujejo možnost prenosa bolezni med izmenami.

Ustrezen izbor pitnih sistemov je nujen, saj vpliva na zdravje prašičev, njihovo rast in razmnoževanje. Pitna voda mora biti na voljo prašičem vseh starosti. Sistem za

pitje mora zagotavljati potreben pretok vode in število dostopnih točk, ki ustrezajo potrebam prašičev.

 

Na razpolago.